Zdravotnické systémy

MwPharm ++ a Online MwPharm ++

Optimalizace dávkování léčiv

Mnoho nepříznivých reakcí na léky jsou výsledkem nesprávného dávkování léčiv, zejména využíváním frustrující a nákladné metody “pokus-omyl”. Cílem optimální farmakoterapie je individualizovat dávkování léčiv pro každého pacienta dle jeho parametrů tak, aby léčba probíhala co možná nejefektivněji.

mw_pharm++

Edsim ++

Edsim ++ je objektově orientovaný vizuální farmakokynetický a farmakodynamický (PKPD) modelovací nástroj.

Jeho elegantní a inovativní uživatelské prostřední dělá software extrémné jednoduchý pro běžné používání a je pro to vhodný pro vyučování farmakokynetiky.

Edsim ++ je vybaven velkou knihovnou pokročilých PKPD dat a může být proto používání k tvorbě komplexních modelů ve výzkumném prostředí. PKPD procesy jsou reprezentovány obejkty, které mohou být vzájemně propojeny.

Následny mohou být modely použity v MwPharm ++.